НачалоПоделенияБлагоевград
Благоевград

КАСКАДА „РИЛА“

 
Язовирите от каскадата се намират в северозападния дял на Рила планина и са най-високо разположените хидротехнически съоръжения у нас. Трите язовира са функционално свързани в обща хидросистема, която улавя и акумулира водите от трите водосборни басейна с обща площ 2,6 км2 и ги подава за енергийна преработка на водноелектрическите централи „Калин“, „Каменица“, „Пастра“ и „Рила“.
 
 
Строителството на каскадата е извършвано в периода 1924-1953 г.
Язовир „Малък Калин“ е най-високо разположен в каскадата и в страната. Посредством тунел водите му се прехвърлят в яз. „Калин“. Язовирната стена е бетонна гравитачна с максимална височина 3.8 м, а общият завирен обем на водохранилището е 2 млн. м3.
 
 
ЯЗОВИР „КАЛИН“
 
 Макар и с по-голям завирен обем – 1.02 млн. м3 не е в състояние да регулира оттока на водосборната област, което е наложило изграждането на трето водохранилище свързано с първите две. Язовирната стена е бетонна гравитачна с височина 15.0 м и дължина по короната 396.0 м. 
 
 
 
 
ЯЗОВИР „КАРАГЬОЛ“
 
 Най-голямо водохранилище на каскадата, което му позволява да регулира както оттока от собствения си водосбор, а така също и на останалите два язовира. Прехвърлянето на водите става посредством тунела „Калин – Карагьол“. Язовирната стена е каменно зидана с водоплътен екран, с височина 19.5 м и дължина по короната 186.0 м. Общият завирен обем на водохранилището е 2.2 млн.м3. През 2006 г за подобряване водоплътността на водния откос на яз. стена е положена геомембрана. 
 

Адрес:
гр. Благоевград, обл. Благоевградска, ПК 2700,
ул. „Даме Груев“ №36-Г,
Автоматичен код 073, факс 88-12-56
ръководител участък – язовирен район тел. 88-48-81
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.