НачалоПоделенияРозов кладенец
Розов кладенец

ХИДРОВЪЗЕЛ „РОЗОВ КЛАДЕНЕЦ“

  
Хидровъзел „Розов кладенец“ е разположен до гр. Гълъбово. Схема на хидровъзел „Розов кладенец“ Основното му предназначение е да осигурява необходимите води за нормална работа на ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“ посредством цикличен топлообмен на водата. Строителството му е извършено през периода 1957 – 1960 г. Язовир „Розов кладенец“ е изграден на р. Соколица непосредствено до ТЕЦ „Марица Изток 1“. Поради незначителния собствен приток водохранилището се подхранва с вода от водохващанията на реките Соколица и Съзлийка.
 
 
 
 
Канал за студена вода – отвежда водите от водохранилището до бреговата помпена станция за топлоцентралите.
Канал за топла вода - отвежда отработената от ТЕЦ „Марица Изток 1“ вода до водохранилището. 
 
 
 ЯЗОВИР „РОЗОВ КЛАДЕНЕЦ“
 
Язовирът с общ завирен обем 20,4 млн. м3. е оформен от две земнонасипни язовирни стени - основна с височина 11,5 м и дължина по короната 1285.00 м.
Контра стената е с височина 6,6 м и дължината 1813 м. Траншейният преливник е оразмерен да провежда максимално водно количество 30,0 м3.
 
 

Адрес:
гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, ПК 6280,
Автоматичен код 0418, факс 6-22-76
ръководител участък – язовирен район тел. 6-33-07
 

fiogf49gjkf05

Потребителски вход
Моля въведете потребителско име и парола за достъп.
Актуално
 НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да представите оферта за изпълнение на следните обекти на НЕК ЕАД- предприятие „Язовири и каскади& ...
01.1.2018 г.
    Списък нормативни документи № Документи за сваляне Краен срок 1.   Провеждане на търг за продажба на недвижим имот, собст ...
25.1.2018 г.
 1. „Национална Електрическа Компания“ ЕАД (НЕК ЕАД) зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като подхожда с разбирането, че правото на защита на личните данни е основно човешко право. С оглед на това, НЕК ЕАД п ...
31.5.2018 г.